Şifremi unuttum
TR | EN
ANA SAYFA HAKKIMIZDA ÜYELİK EĞİTİM KURSLARI BİLGİ KAYNAĞI AB GENESIS PROJESİ SuWaMa WORKS SuWaMa 2014 Conference
Geçmişi/Gerekçesi
GENESIS Projesinin Hedefleri
E-BÜLTENLER İÇİN TIKLAYINIZ
SİTE HARİTASI
 
ANA SAYFA » AB GENESIS PROJESİ » AB 7ÇP - GENESIS Projesi Hakkında
AB 7ÇP - GENESIS Projesi Hakkında

 

GENESİS PROJE TANITIMI

GENESIS; Yeraltısuyu ve yeraltısuyuna bağlı ekosistemler: iklim değişikliği ve arazi kullanımının yeraltısuyuna etkilerini değerlendirmek için yeni bilimsel ve teknolojik esaslar geliştirmek.

PROJENİN AMACI
GENESİS projesinin amacı AB Yeraltısuyu Direktifi’nin revize edilmesi ve yeraltısuyu kaynaklarının daha iyi yönetimi için varolan ve yeni elde edilecek bilimsel bilginin birleştirilmesiyle yeni metotlar, yaklaşımlar ve araçlar oluşturulmaktır.

PROJE İŞ PAKETLERİ
GENESİS projesinin çalışmaları aşağıdaki 8 iş paketi kapsamında yapılacaktır.
1. İŞ PAKETİ: Yeraltısuyu ve yeraltısuyuna bağlı ekosisteme etki ve tehditler üzerine yapılacak vaka çalışmalarının eş güdümleri
Bu iş paketinin genel amacı, Avrupa akiferlerini ve yeraltısuyuna bağlı ekosistemlerini tanıyarak farklı proseslere yönelik iş paketleri arasında bağlantı kurmak ve buna bağlı mevcut etki ve tehditleri belirlemektir.
2. İŞPAKETİ: Yeraltısuyu akım karakterizasyonu
Bu iş paketinin amacı AB Yeraltısuyu Direktifi uyarınca yeraltısuyu akım karakterizasyonu için sayısal modelleme ve izleyici yöntemleri gibi araştırma araçlarına uygulamaktır.
3. İŞ PAKETİ: Yeraltısuyu akiferlerine kirletici girişi ve sızması
Bu iş paketinde amaçlanan, kirleticilerin yeraltısuyuna nasıl girdiğini, biyojeokimyasal proseslerin kirleticilerin dağılımını ve sızmasını nasıl etkilediğini, kirlenme ve taşınma reaksiyonlarının azaltılması, ve kirletici kaynağından yeraltısuyu sistemine kadar olan prosesleri sayısallaştırılmaktır.
4. İŞ PAKETİ: Yeraltısuyuna bağlı ekosistem: yeraltısuyu-yüzeysel su etkileşimi
Bu iş paketinin genel amacı, yeraltısuyu akışının ve su kalitesinin yeraltısuyuna bağlı ekosistemleri nasıl etkilediğinin anlaşılması ve yeraltısuyuna bağlı ekosistemin insan kaynaklı değişiklikler karşısında kırılganlığının tamamlanması için yeni araç ve metodlar geliştirmektir.
5. İŞ PAKETİ: Bütünleşik yeraltısuyu sistem modellemesi
Bu iş paketinin amacı proses bilgisini bütünleştirerek yeraltısuyu sistemini bir bütün olarak anlamak, tanımlanmış senaryolar ve diğer iş paketlerinden gelen girdileri kullanarak yeraltı suyu ve buna bağlı ekosisteme olan etkileri modellemektir.
6. İŞ PAKETİ: Yeraltısuyu sistemleri yönetimi: senaryolar, risk değerlendirmeleri, maliyet ölçütleri ve yasal yönler
Bu iş paketinin amacı seçici sürdürülebilir ekonomik ölçüm ve yöntem stratejileri için bütünleşik bir sosyo-hidro-ekonomik model çerçevesi geliştirmek, politika ve yasal kurumsal çerçeveyi analiz etmek ve seçili vaka çalışma alanlarına karar destek araçlarını yönetim amaçlı uygulamaktır.
7. İŞ PAKETİ: Bütünleştirme, kavrama, eğitim ve yayma
Bu iş paketinin amacı diğer iş paketlerinden elde edilen sonuçların kullanıcı dostu yönetim metodları ile birleştirmek ve tüm katılımcı ülkelerde ve Avrupa Birliği çapında yaymaktır.
8. İŞ PAKETİ: Koordinasyon
Bu iş paketinde amaç, diğer tüm iş paketlerinin yönetimi ve koordinasyonunu sağlamaktır.


IGEM Akademia International Training Centre, Yazmacı Tahir Sokak, Reşit Bey Apt. No:1 D:13 Çatalçeşme 34744 Bostancı/ISTANBUL, Turkey

Tel/Fax : +90 216 361 22 35 GSM : +90 530 469 44 32